Projecte Aulos Ciutat

L’escola de música s’ha vinculat sempre a un projecte curricular, a un programa seqüenciat, a un edifici; com a concepte, s’ha assimilat escola a model acadèmic.

La que presentem a continuació és l’altre forma en què necessàriament l’escola de música ha anat evolucionant: escola com a patrimoni cultural de la ciutat; Escola no només entesa com a edifici sinó com a projecte integrador de col·lectius, de centres educatius, de sensibilitats diverses, d’iniciatives. Escola productora i escola divulgadora del fet musical per a tothom. La que sempre ha estat del municipi i la que ha d’acabar integrant-se de ple en el teixit educatiu, cultural i social de la ciutat de Cerdanyola.

Aquestes són les quatre línies bàsiques d’acció:

  • Elaboració projectes de Divulgació complementaris als programes dels centres educatius.
  • Elaboració projectes Escènics complementaris als programes dels centres educatius en coordinació amb Dinàmica Educativa i dins del programa Cerdanyola Educa.
  • Elaboració Projectes de Formació extraescolars.
  • Disseny d’activitats complementàries fora del disseny curricular de l’escola.