Accessibilitat

Aquest lloc web ha adquirit el compromís de garantir l`accessibilitat dels seus continguts a tots els ciutadans en compliment del que disposa la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, per als llocs web de les Administracions Públiques.

El lloc web ha estat creat en funció de les pautes d`accessibilitat a les contingudes proporcionades per la WAI (Web Accesibility Initiative) organisme creat per la W3C (World Wide Web Consortium), per informar, investigar i fomentar el treball en l`accessibilitat web.

La WAI ha establert tres nivells d'accessibilitat, "A", doble "A" i triple "A" arribant a cada nivell amb el compliment d'unes determinades pautes o principis.
Ens hem fixat com a objectiu inicial complir el nivell "A" d'accessibilitat

Per tal d'assegurar aquests nivells de compliment de criteris d'accessibilitat, s'ha realitzat la comprovació amb el programa TAW (Test d'Accessibilitat Web) de les pàgines del web.
Per al compliment de l'accessibilitat intel.lectual s'ha seguit el protocol NI4. La WAI ha establert tres Nivells d `accessibilitat," A ", doble" A "i triple" A "aconseguint cada nivell Amb el complimenta d` unes determinades pautes o Principis.

Ens hem fixat com a objectiu inicial complir el nivell "A" d`accessibilitat.

Amb l`objectiu d`assegurar aquests nivells de compliment de criteris d`accessibilitat, s`ha realitzat la comprovació amb el programa TAW (Test d`Accessibilitat Web) de les pàgines de la web.

Per al compliment de l`accessibilitat intel·lectual s`ha seguit el  protocol NI4.

Assoliments

  • Menús de navegació: S`ha eliminat la mobilitat dels menús aconseguint d`aquesta manera una més gran accessibilitat. S`han cercat alternatives per aquells navegadors que no permeten JavaScript.
  • Accessibilitat en els continguts textuals: Totes les plantilles on es recullen els continguts de la web accessible han estat creades novament sota els criteris d`accessibilitat de la WAI.
  • Imatges: S`han incorporat textos alternatius a les imatges, perquè els lectors de pantalla permetin als que els utilitzen interpretar aquestes imatges. Aquesta funcionalitat és igualment útil per a qui tingui deshabilitat des seu navegador la visualització d`imatges.
  • Dreceres de teclat: S`han habilitat unes combinacions especials de tecles com a dreceres de teclat, perquè el que faci servir el teclat com a mitjà de navegació, ho faci més ràpidament.
  • Identificació d`idioma: S`han incorporat a totes les pàgines i a les aplicacions i documents insertats en aquestes la identificació de l`idioma en el qual estan els seus continguts.
  • Eliminació de codi Javascript: S`ha eliminat en la mesura del possible aquest tipus de codi no recomanable, degut a que molts usuaris i navegadors no ho tenen habilitat la qual cosa impedeix l`accés als continguts..
  • Compliment del protocol NI4: S`ha aconseguit una més gran accessibilitat intel·lectual complint en gran mesura les pautes del protocol NI4.