INSTRUCCIONS I NORMES A L'ESCOLA CURS 2020/21

L’evolució actual de la pandèmia fa preveure pel setembre un escenari d’inici de curs
d’una certa normalitat pel que fa als aspectes organitzatius. És per això que la planificació
general dels grups d’alumnes es basa en els criteris habituals d'organització del centre.
Tot i això calen reajustaments, ateses les condicions d’espais i funcionament del centre.


El present Pla d'organització del centre segueix les instruccions i directrius del
Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya de juny i juliol de 2020; així
mateix també aplica el document Pla d’actuació aprovat pel PROCICAT el dia 3 de juliol
de 2020, i les indicacions fetes al mes d'agost.

INSTRUCCIONS I NORMES A L'ESCOLA CURS 2020/21
PLA D'ORGANITZACIÓ BÀSIC CURS 2020-2021145.18 KB Mesures extraordinàries de Salut552.52 KB Altres recomanacions de Salut1 MB