Línia diferenciada d'adults

Nivell Educatiu LDA

La Línia Diferenciada d'Adults -LDA- és específica per a l'alumnat a partir dels 16 anys. Està dividida en 6 cursos, i es pot realitzar en la modalitat de currículum clàssic o en la de currículum de música moderna. L'objectiu principal és oferir a l'alumnat una formació musical bàsica, d'una manera amena i pensada per aquestes edats. Les dues assignatures principals són, per una banda, el Llenguatge Musical i per l'altra la pràctica de l'Instrument.

Els principals apartats de l'assignatura del Llenguatge Musical són l'educació de l'oïda (entonació, dictats ...), l'educació del ritme (figures musicals, mètrica ...), els conceptes teòricsles audicions musicals (anàlisi de petites obres enregistrades),  i també algunes cançons. En els dos primers cursos les classes de Llenguatge tenen caràcter obligatori.

Quan a l'aprenentatge de l'Instrument s'inicia amb una sessió setmanal individual. A partir de 3r es pot començar l’activitat de música de cambra, així l'alumnat pot gaudir de l'experiència de fer -i compartir música- dins d'una formació, petita o més gran segons les característiques dels diferents instruments  En el cas del currículum modern l’activitat de grup s’anomena combo.

És a  partir de 3r curs quan l'alumnat pot escollir entre llenguatge musical o bé musica de cambra.

 

 

Curs

Llenguatge musical

Instrument

Activitat grupal

1r 60' 45'  
2n 60' 45'  
3r 60' 45' 45' (música en grup)
4t 60' 45' 45' (música en grup)
60' 45' 45' (música en grup)
60' 45' 45' (música en grup)

 

Després d'haver superat el 6è curs, l’alumnat pot passar a la modalitat de Programa Lliure.