Ensenyaments d'aprofundiment

Ensenyaments d'aprofundiment

Els ensenyaments es divideixen en quatre cursos (de 1r a 4t). L'oferta d’activitats i matèries que l’alumnat pot anar treballant al llarg de tota l’etapa és molt diversa: llenguatge musical, harmonia, instrument, música de cambra, grups orquestrals i activitats complementàries.

A partir de 1r curs l’alumnat pot triar un segon instrument complementari tot i que no és obligatori.

L’alumnat té la possibilitat de cursar les matèries en forma de currículum complet o parcial triant les matèries de les quals es vol matricular.

L’aprofundiment es pot realitzar en la modalitat de currículum clàssic o en el currículum de música moderna.

Les matèries teòriques de llenguatge musical i harmonia seran comunes tant a l’itinerari clàssic com al modern. Es realitzarà una adaptació d’alguns continguts propis de cada llenguatge específic. Les disciplines de conjunt instrumental les realitzaran sota la formació de combo.

Requisits

Els requisits per poder estudiar instruments del currículum modern a l’Aprofundiment són:

  • tenir assolit els nivells de l’etapa obligatòria d’avançat
  • tenir almenys 12 anys

L’alumnat que aspiri a l’itinerari Aprofundiment modern sol·licitarà poder passar-se a aquest programa especificant l’instrument.

L’assignació d’instruments es realitzarà seguint els criteris habituals, és a dir si hi ha disponibilitat de vacants, però es prioritzarà aquells alumnes que estiguin demanant instrument directament emparentat amb l’instrument que hagin estat estudiant al nivell obligatori d’avançat. Així, per exemple, si la vacant que es disputa és de guitarra elèctrica s’assignarà al candidat que durant el nivell d’avançat hagi estudiat guitarra.

En cas d’empat i en igualtat de condicions es procedirà a desempatar pel sistema de les lletres del primer cognom dels aspirants. Per a l’assignació de bateria no es donarà prioritat a cap dels aspirants independentment dels instruments que hagin estudiat al nivell avançat.

  Curs  

Llenguatge musical i Harmonia

Instrument Individual

Instrument Complementari *

Cambra

1r 120' setmana 60'  45'
45' Formació petita
90' Orquestra
90' Banda
45' Combo
2n 120' setmana 60'  45'
3r 150' setmana 60'  45'
4t 150' setmana 60'  45'

* No és obligatòria la pràctica de l’instrument complementari.