Ensenyaments avançats

Mans al piano ( Nivell Educatiu Avançat9

 

Es divideixen en quatre cursos, de 1r a 4t. L'objectiu d'aquest cicle és oferir a l’alumnat -d'una manera amena- una formació musical bàsica, compaginant el Llenguatge Musical i el Cant Coral, amb la pràctica de l’Instrument

Els principals apartats de l'assignatura del Llenguatge Musical són l' educació de l'oïda (entonació, dictats ...), l'educació del ritme (figures musicals, mètrica ...), els conceptes teòrics, les audicions musicals (anàlisi de petites obres enregistrades), i el cant coral (matèria on pràcticament s'aglutinen tots els continguts anteriors, i que té el gran valor de ser una activitat de grup).


Quan a l'aprenentatge de l'Instrument, els dos primers cursos es continua el treball iniciat a Prellenguatge, però ja amb sessions individuals. A partir de 3r es complementa amb l'activitat de música de cambra, així l'alumnat pot iniciar-se en l'experiència de fer -i compartir música- dins d'una formació, petita o més gran segons les característiques dels diferents instruments.

 

Curs

Llenguatge Musical / Cant Coral

 

Instrument Individual

Música de Cambra

1 120' setmanals   45’ -
2 120' setmanals   45’ -
3 120' setmanals   45’ 45' en formació petita (o 90' d'orquestra o banda)
4 120' setmanals   45' 45' en formació petita (o 90' d'orquestra o banda)