DEL 30 D'OCTUBRE AL 19 DE DESEMBRE DE 2023


Calendari del procés electoral

  • Inici del procés i publicació del Cens provisional: 30 d'octubre.
  • Sorteig per a la constitució de les meses sectorials (sector pares, mares, tutors, tutores i sector alumnat): 10 de novembre a les 17.00 h al despatx de direcció.
  • Dates per a la presentació de reclamacions a la direcció del centre: 6, 7 i 8 de novembre.
  • Publicació definitiva del Cens: 13 de novembre.
  • Últim dia per presentar candidatura: 20 de novembre.
  • Votacions: 1 de desembre de 18.00 a 19.30 h. Despatx de direcció (Aulos 1).
  • Constitució del consell escolar i presa de possessió dels seus membres: no més tard del dia 19 de desembre de 2023.
     


 

RENOVACIÓ CONSELL ESCOLAR