Ensenyaments avançats

Es divideixen en quatre cursos (de 1r a 4t) i l’alumnat compagina el Llenguatge Musical i el Cant Coral amb la pràctica de l’instrument.  A partir de 3r curs es comença l’activitat de música de cambra.

CursLlenguatge MusicalCant CoralInstrument IndividualMúsica de Cambra
1 60' setmanals 60' 45’ -
2 60' setmanals 60' 45’ -
3 60' setmanals 60' 45’ 45' en formació petita (o 90' d'orquestra o banda)
4 60' setmanals 60' 45’ 45' en formació petita (o 90' d'orquestra o banda)